Zmiana terminu turnusu II !!!

W związku z nowym rozkładem PKP Intercity nie jest możliwe zorganizowanie przejazdu dla grupy w zakładanym terminie, który podałem w ofercie. Nowy termin obozu to 19.01 – 26.01.2020 r. Za niedogodność Wszystkich przepraszam.